Impresszum

KÖZELMÚLT – POLITIKATÖRTÉNETI  FOLYÓIRAT

Megjelenés ideje: évente 2 alkalom

 

Főszerkesztők:
Ferwagner Péter Ákos (Ph.D.), Kalmár Zoltán (Ph.D., Dr. habil.)

Szerkesztőbizottság tagjai:
Bene Krisztián (Ph.D., Dr. habil.), J. Nagy László (DSc.),
Navracsics Tibor (Ph.D.), Szűts István Gergely (Ph.D.)

Technikai szerkesztő:
Annus Gábor

 

Kiadó:
Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

 

A szerkesztőség címe:
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

E-mail címe:
kalmar.zoltan@mftk.uni-pannon.hu

Terjesztési forma: online

Honlap:
www.kozelmult.hu

ISSN Kozelmult-2018-01